NMAP CHEATSHEET

0
254

Nmap (“Network Mapper”) là một công cụ nguồn mở cho việc thăm dò và kiểm toán an inh mạng. Nó được thiết kế để quét các mạng lớn, mặc dù nó hoạt động tốt để quét các máy chủ đơn lẻ.

Nmap Cheatsheet

Nmap sử dụng các gói tin IP dạng thô theo những cách mới để xác định những máy chủ nào có sẵn trên mạng, những dịch vụ nào (tên ứng dụng và phiên bản) mà các máy đó đang cung cấp, hệ điều hành nào (và các phiên bản hệ điều hành) đang chạy, loại bộ lọc gói / tường lửa Đang được sử dụng, và hàng chục đặc điểm khác. Mặc dù nmap thường được sử dụng cho kiểm toán an ninh, nhiều hệ thống và quản trị viên mạng thấy hữu ích cho các công việc thường nhật như kiểm kê mạng, quản lý lịch trình nâng cấp dịch vụ và theo dõi thời gian hoạt động của máy chủ hoặc dịch vụ.

có thể tải Nmap Cheatsheep tại đây

Nguồn: http://vnhackernews.com , securityonline.info

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here