ROGUESPLOIT – BẪY WIFI KỸ THUẬT XÃ HỘI MẠNH MẼ!

0
350

Rogue khai thác là một mã nguồn mở tự động tạo ra các script để Fake Access Point, với máy chủ dhcpd, dns spoofing, host redirection, browser_autopwn 1 hoặc autopwn 2 hoặc beef+mitmf.

RogueSploit - Bẫy Wifi kỹ thuật xã hội mạnh mẽ!

Những việc cần làm

  •  Add BeEF;[DONE]
  •  Add MITMF;[DONE]
  •  Add BDFProxy;
  •  Add SeToolkit;
  •  Add Hostapd as fake ap;
  •  Add some features;

Những gì bạn cần

Tải RogueSploit tại đây (Link dự phòng tại đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here