[Series CCNA]Tìm hiểu về Distance Vector[Part1]

0
378
Tổng hợp các tài liệu lý thuyết và thực hành CCNA tiếng Việt trọn bộ

1.Khái niệm Distance và Vector

Thuật ngữ distance vector mô tả về cách router biết thông tin về các routes. Kết thúc quá trình, khi một router học được 1 route đến 1 subnet, tất cả những gì router biết là một vài khái niệm về distance(khoảng cách đến subnet tính bằng số lượng router đi qua-metric) và next-hop cũng như outgoing interface sử dụng để đến route đó(vector-hướng đi của packet).


Hình trên mô tả về việc học route để đến subnetX của R1. Như hình ở trên thì để đến được subnetX thì R1 có 3 con đường đi:

  1. Đi qua R2,R3,R4,R8 đến subnetX
  2. ĐI qua R5,R6,R8 đến subnetX
  3. Đi qua R7,R8 đến subnetX

Việc của R1 đó là lựa chọn route nào đc coi là tốt nhất để đưa vào routing table. Sau khi cấu hình định tuyến, các router sẽ đưa thông tin routing về cho R1 để R1 xử lý, lúc này R1 chỉ quan tâm đến route nào có metric tốt nhất, như vậy sẽ chọn route đi qua R7 vì hop count lúc này là nhỏ nhất(2 hop count).
Thông tin mà R1 biết về các routes đến subnetX lúc này có thể biểu diễn như sau:


Đối với R1 lúc này, nó sẽ biết được rằng, khi đi qua R2, nó phải đi qua 4 hops; đi qua R5 thì là 3 hops; còn đi qua R7 là 2 hops. Dĩ nhiên nó sẽ chọn R7.Lúc này ta gọi R1 biết đc 3 vectors để đến subnetX.
Khi đã chọn được một vector, nó sẽ biết được phải forward gói tin qua interface nào của R7.
2.Hoạt động của Distance Vector trong một mạng ổn định
Định kỳ, Distance Vector(DV) sẽ gửi toàn bộ thông tin về routing table.


Hình trên mô tả về việc gửi routing table định kỳ. Ta sẽ xem xét cách làm việc của DV thông qua một giao thức đại diện là RIP. Gỉa sử mô hình trên đã được cấu hình RIP. Bây giờ ta sẽ xem xét cách R1, R2 trao đổi thông tin về các subnets mà chúng có với nhau.

  1. Trên R2 có 2 subnet kết nối trực tiếp là 172.30.22.0/24 và 172.30.21.0/24. Khi đó nó sẽ tự cho mình là có 0(zero) hop để đến 2 mạng trên. Trong gói tin định kỳ gửi đến R1, R2 sẽ quảng bá 2 mạng này cho R1, nhưng với hopcount tăng lên 1(metric = 1).
  2. R1 nhận thông tin cập nhật từ R2. Vì R1 không biết một route nào khác để đến 2 mạng trên cho nên hiển nhiên đi R2 là route tốt nhất.
  3. R1 đưa subnet vào routing table của nó, đánh dấu là được học bằng RIP.
  4. Với route được học, R1 sẽ sử dụng outgoing interface là s0/0 bởi vì đây là port nó nhận thông tin cập nhật từ R2.
  5. Next-hop lúc này sẽ là 172.30.1.2 bởi vì thông tin cập nhật đi ra từ port đó(source port).

Kết thúc quá trình, R1 đã học được route để đến 2 mạng của R2. Bây giờ khi có yêu cầu gửi packet đến 2 mạng trên, nó sẽ biết cách đưa gói tin ra.
Thời gian RIP sử dụng để gửi thông tin cập nhật là 30s

  • Các routers sẽ gửi toàn bộ bảng định tuyến(routing table) trong thông tin cập nhật

=====End part1=====

Part2: Phòng chống loop trong DV

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here